Monthly Archives: March 2011

i will

i will be
as you want me to be

happy and free.

 

i will love
the same as i have loved

faithful and true.

 

i will make
each minute count

not a second wasted.

 

these were your wishes for me
these i shall do
so you will know
even as we part

i will never break your heart.

Advertisements

Hindi Kita Maaaring Saktan

Dahil walang sawang iyong binabanggit
Mga katagang sa diwa ko’y tuluyang pumagkit
Liriko ng iyong pagsamo’t pagmamahal
Kaya’t iyong dinggin upang malaman
Hindi kita maaaring saktan.

Malayang masasabi at magiging sigaw
Inspirasyong sumilay sa katauhang panglaw
Sa iyong pagsuyo na walang kawangis
Iyong asahan at pakatandaan
Hindi ko makakayang ika’y saktan.

Ang pusong yaring sa iyo ay nangako
Dumating man ang pagsubok at ika’y lumayo
Mananatiling ikaw ay kasama sa dalangin
Kahit sa panahong ako’y makalimutan
Hindi ko makakaya, hindi kakayanin
Hindi kita maaaring saktan.

%d bloggers like this: