Monthly Archives: September 2009

salamat

hindi ako mangangako
na tatanaw ng pasasalamat
ang gawi kong itinuring
sana’y maging sapat
kung hindi man naririnig
hindi man umalingawngaw
sa diwang nanunumbalik
pilit isisigaw

salamat.

Advertisements

payak na lakbayin

hinawi ng ulan ang bawat pangamba
kulimlim na kalangitan hindi na alintana
kahit nagatubili man ang diwang umaasa

kailangang lisanin ng walang paalam
asahang tutupdin pangakong babalikan
magsungit man ang hangin o kumalam ang tiyan

napuno ng saysay ang payak na lakbayin
sa paroroona’y makakatuon din
nang bumuhos ang ula’y lumipas nga ang dilim

%d bloggers like this: