Ang Pagdating

Sandali na lang
Huwag ka ng mag-alala
Mapapanatag na ang bawat mong umaga

Kaunti na lang
Hindi ka na magtitiis
Lubusan ng mararamdaman ang tamis

Malapit na
Magtiwala ka lamang
Daratal na ang kay tagal inasam

Parating na
Naitakda na ang araw
Ang simula ng katapusan ng iyong pagkapanglaw.

Advertisements

About walangmalay

Walang Malay is a figment of sentiments, of wonders and perplexities, of ideologies and dreams, of anything about something. Ako ito, walang malay... o nawalan ng kamalayan...

Posted on July 9, 2009, in Blogroll. Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. D’ ya have an english trans? Missed out on some lines but this is really good. Missin you already.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: