Monthly Archives: July 2009

takipsilim

takipsilim na naman
ano na bang nagawa?
may katuturan ba?

mananatili pa ring bukas
ang mga mata
sa paghihintay ng umaga.

magiisip na naman
ng sagot sa yong katanungan:
bakit may luha ang kabiguan?

Advertisements

parang wala lang

minsan lang may sumingit na ngiti,
minsan lang.

sandali lang kung makaramdam ng saya,
sandali lang.

kay bilis mong pinawi,
kay bilis.

parang hagupit na umiihit,
kay sakit.

kay lupit.

at alam ko, muli’y patatawanin mo
oo.

ganyan ka naman kung ako’y ituring
ganyan sa ‘yo.

parang wala lang.

Ang Pagdating

Sandali na lang
Huwag ka ng mag-alala
Mapapanatag na ang bawat mong umaga

Kaunti na lang
Hindi ka na magtitiis
Lubusan ng mararamdaman ang tamis

Malapit na
Magtiwala ka lamang
Daratal na ang kay tagal inasam

Parating na
Naitakda na ang araw
Ang simula ng katapusan ng iyong pagkapanglaw.

%d bloggers like this: