Monthly Archives: June 2009

Hangin

Kung hangin ka na lang
Saan ka pupunta?

Iikom ka na lang ba
Upang hindi mapansin
O sasabayan ang alon
At sisisid sa papawirin?

Magpapatuloy ka bang
Sa haring araw makipagsabayan
Upang makapagpunyagi
Makapawi ng alinsangan?

Gagawi ka ba kung saan
May halaman at bulaklak,
Na isinandal sa pangarap
At pino ang halimuyak?

Kung hangin ka na lang
At walang nakakakita
Tatanggapin mo ba,
Mamutawi sa damdamin

Hindi lang ako hangin…

Hangin ako.

Sa bawat paghinga:

Paiindakin ko ang mga dahon
Paglalayagin ang mga bangka
Iilalim sa mga pakpak
Magpapatuyo ng mga luha.

Makikipaglaro ako sa mga bata
Na nagpapalipad ng saranggola
Natutuwa sa lobo
O nagpapatalbog ng bola.

Kung masabay man sa alikabok
At dahilan ng pagkapuwing,
Magbibigay pa rin ng luwag
Mapabuntunghiningang naisin.

Kung masabay man sa bagyo
At sa nagngangalit na buhawi,
Aakay ng pag-asa
Sa sisibol na lunti.

Dahil hindi man pansinin,
Hindi man hanapin
Iihip, mararamdaman
Kahit sabihing hangin lang.

Advertisements

Muta

May muta ba ako?
Tingnan mo nga.
Baka hindi ko lubusan napalis.
Nagmamadali kasi akong umalis
At di ko na nakuhang tumingin
Muli sa salamin.

Salamat nga pala,
Pinuna mo
Namantsahan pala ako sa kwelyo.
Di ko na namalayan
Sa sarap at tagal
Ng kwentuhan.

Marumi ba ang aking likod?
Sa sobrang pagod kasi
Napasandal na lang ako sa bakod
Hilahod na kasi ang mga paa
Hindi alam kung saan pupunta.
Marumi ba talaga?

Sabihin mo nga
May nakikita ka pa ba,
Muta, dumi o mantsa?
Nanlalabo na rin kasi ang mga mata
Sabihin mo, baka meron pa.
Ayoko ng magmukang tanga.

Love Only

As precious as the one
who patiently waits to hear
an ode of sweet ineffable ardor.
.. 🙂

In your eyes I see
Trust immeasurable
Not a tiny crack I will make

In your voice I hear
Concern undeniable
Your hurts I shall willingly take

In your arms I feel
Love unfathomable
Your heart I will not break

Not a single tear
Never any pain
Will I give

No cause for doubt
Nor a sense for blame
Will I heave

Not any ounce less today
In truth and sincerity
Expect nothing from me

Only love
Eternity.

PaLaKa

No to ConAss

takot ako
nangingilabot
nangangatal
nanghihimagsik
sa mga garapal

malakas sila
magkakasundo
nagkakampihan
nagsusuhulan
sa kaban ng bayan

manindigan ka
magpakatatag
magparamdam
magpakita
ng init at pagkabahala!

ayoko ng palaka!
sama-samang mapang-abuso
nag-aanyong pulitiko

sinisiil ang Bayan ko!

%d bloggers like this: