Monthly Archives: December 2008

Tinamaan ng Lintik

May nakasanayan akong gawin dati
Na hindi ko magawa ngayon
Sa kakulangan ng panahon
O dahil pilit na iwinawaksi
Kaya heto ako
Animo tuliro.

Advertisements
%d bloggers like this: