Monthly Archives: February 2008

babay

lilisan na ako, lalayo
upang hindi ka na masaktan
dadalhin kong lahat, aakuin
pagkakamaling iyong ibinunton
walang paliwanag, di mo na maririnig
pahayag kong isinigaw sa bikig

ako’y tuluyang iibis, magpapanibago
kahit umindayog sa tulirong siphayo
ikaw ang nagparaya, kusang nagakala
walang pakundangang ako’y talikuran
di na ko maghihintay, di maibabalik
pait-tamis ng malamyos na hibik

paparoon na ako, aahon
kapiling ng bawat lakas ko’t kanlungan
mas mainam ang mapagod, masugatan
sa halip na maparam at masuklam
kailangang iwaksi, tuluyang lumimot
kapwang pananabik at poot

iiwan na kita, hahayaan
kasama ang lahat ng ‘yong agam-agam
ikaw ang lumikas, unang nagpinid
tinabig ang mga pangarap kong nililirip
ito na ang huli, maging balewala
maging alipin ng ‘yong gunita

lonelinesspaalam, paalam na
kahit nasa ‘yo ningning ng mata
kahit ikaw ang dahilan ng saya
kahit magmistulang tanga
di bale, di bale na
ikaw din naman ang naging balong
ng bawat lungkot ko’t dusa.

totoo na to, babay na. babay.

Advertisements
%d bloggers like this: