Monthly Archives: November 2007

open stitches

how many stitches does one need
to feel that he is healed
to cover that cut so deep
and stop the cries, the bleed?

will some colorful threads mend the hurt
or let the wounds heal by itself instead?
or maybe it’s better to just forget
and let the pain fade like the rest?

Advertisements

kabuluhan

huwag kang mag-alala
naiintindihan ko
kung buong puso mong
ipadama na ako’y
walang halaga

sa tuwina
sa pagtatama ng mga mata
naaaninag ko ang iyong
pangamba

kaya’t nauunawaan ko
kung bakit
gusto mong
umiwas
ngunit hindi ang
lumayo

makalimot
upang mapunan

masaktan
ng higit na makaramdam

upang patuloy kang
manabik
na ako’y
ipagtabuyan
upang ako’y
maipagsanggalang.

kaya’t
nakikiusap ako
huwag kang
magpaliwanag

sapat na sa aking
marinig
ang mga katagang
hindi mo
mabigkas.

%d bloggers like this: