Monthly Archives: September 2007

I Feel Bad

I feel so bad!
I feel so mad!
I feel inside
a ticking bomb.

At any time
I will explode
but have to thank
my rings of smoke.

I don’t know why
I feel this way.
My day went fine
Some rain, some sun.

So why am I
So mad, so bad?
Or better yet…
So blue, so sad?

I should be glad
And not this bad,
I heard him say
“We’ll be alright…”

Would that be true?
Should I believe?
Could I move on
If now I leave…?

Why do I feel
So mad, so sad
I wish I knew,
I wish I’m glad.

Advertisements

Sandali

Sandali, huwag ka munang umalis
May hindi ka pa alam:

Naroon sa pagitan
Ng pait at lungkot
Ang iniwan mong poot
Kunin mo, dalhin mo.

Sila’y nag-aagawan
Nag-aangilan kung kanino
Ipaparatang–
Madali, iyo’y sa yo.

Sandali, sino ka nga
na tila aninag lang?

Ngunit pumapagkit
Nalilirip sa bangungot
Dumudulot ng aliw
Na ayaw balikan.

Kinakalimutan
Hinahayaan lang
Nagsusumamo
Sana’y di na lang.

Sandali, hintay.
Huwag kang kumaway.

Sasabay ako.
Sasamahan kita.

Gusto ko ring
Mapahinga.

%d bloggers like this: